Utbildning - 9 dagar

Diplomerad löneadministratör

utveckla och kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration

Kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration

Lär dig rutiner som effektiviserar lönearbetet

Håll dig uppdaterad om nya lagar och avtal

Så förhåller du dig professionellt till integritet och yrkesetik

Efterfrågan på välutbildade löneadministratörer är stor idag. Du som är löneadministratör har en viktig roll och alla på arbetsplatsen ser resultatet av ditt arbete. Du måste, förutom att sköta de dagliga rutinerna, också arbeta med avtalstolkningar och individuella lösningar. Dessutom kommer fortlöpande nya lagar och avtal som påverkar ditt arbete och som gör att du ständigt måste vara uppdaterad.

Den här diplomkursen ger dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna sköta lönearbetet – med hög integritet och stark yrkesetik.

Utbildningen vänder sig till dig som är löne- och ekonomiassistent och som behöver fördjupade kunskaper om löneadministration och arbetsrätt. Kursen ger kunskaper som behövs för kvalificerade arbetsuppgifter inom det löneadministrativa området.

Efter godkända inlämningsuppgifter och ett kunskapstest utfärdas diplom som ett bevis på att du tillgodogjort dig kunskaperna.

För dig som ansvarar för att kollegorna får lön för mödan
För dig som ansvarar för att kollegorna får lön för mödan

Kursprogram - 9 dagar

Block 1

Yrkesetik och ansvar

löneadministratörens roll

arbetsgivaransvar

känslig information

personalpolicy

försäkringar och pensioner

Introduktion av examensarbetet

syfte och mål

arbetsfördelning

Arbetstid och övertid

arbetstidslagen

arbetstidsavtal

Förmåner

skattepliktiga

skattefria

Sjuklönelagen

socialförsäkringsbalken

Block 2

Praktisk arbetsrätt

lagen om anställningsskydd (LAS)

medbestämmandelagen

förenings- och förhandlingsrätt

arbetsmiljölagen

diskrimineringslagen

planerade förändringar

rättsfall och AD-domar

Skatter och traktamentesregler

skatteförfarandelagen

traktamente eller resa på räkning

inrikes tjänsteresor

utrikes tjänsteresor

Block 3

Ledighet enligt lag och kollektivavtal

studieledighetslagen

föräldraledighetslagen

semesterlagen

övrig ledighet enligt lag, samt

ledighet enligt avtal

Praktiskt lönearbete

lönebearbetning

att tänka på vid årets slut

Diplomering