Utbildning - 12 dagar

Digitalt ansvarig

program för att framgångsrikt leda och styra företagets digitala kommunikation

Digital strategi – modeller och verktyg

Lär dig digital teknik, användbarhet och konverteringsoptimering

Hitta relevanta nyckeltal, mät och utvärdera

Den här utbildningen ger dig djup förståelse och viktiga kunskaper för att framgångsrikt leda och utveckla företagets eller organisationens digitala kommunikation. Vi kartlägger de tjänster och strategier som dominerar utvecklingen idag. Vi går grundligt igenom hörnstenarna i framgångsrik digital strategi och taktik. Du får verktyg för att mäta och utvärdera. Du får också insikt i hur du bygger upp företagets berättelse och hur du optimerar konvertering online.

Den digitala utvecklingen sker mycket snabbt. Som chefer, ansvariga, strateger och seniora projektledare får vi ständigt nya möjligheter att ta ställning och nya plattformar att använda. Att navigera inom området är inte helt lätt. Utbildningen "Digitalt ansvarig" ger dig kunskaper inom ett antal viktiga områden. Stor vikt ligger på att utveckla din organisations kommunikation med hjälp av digital taktik, användbarhet och konvertering.

Utbildningen pågår under sex månader, två dagar i månaden. I början av utbildningen väljer du en uppgift som du ska planera och börja genomföra under utbildningstiden. I slutet får du möjlighet att dela erfarenheter med övriga deltagare och få feedback.

Utbildningen ger dig också en unik möjlighet att under ett halvår bygga upp ett nätverk av kolleger som står inför liknande utmaningar som du själv.

Välkommen till en utbildning som placerar dig som professionell digitalt ansvarig i utvecklingens framkant!

För dig som vill utvecklas i det digitala landskapet
För dig som är digital och vill optimera för framtiden

Kursprogram - 12 dagar

Block 1 – Digital strategi och mätning

Kursen inleds med en gemensam nulägesanalys av vad det innebär att leda arbetet med organisationens digitala kommunikation och vilka utmaningar vi som digitalt ansvariga står inför. Därefter lägger vi grunden med att prata relevanta nyckeltal. Vad ska du mäta och hur gör du det effektivt?

Mäta digital kommunikation

vad är relevant att mäta och hur vet jag det?

formulera nåbara relevanta mål för din onlinenärvaro

vad kan jag använda för verktyg för att mäta rätt?

Digital strategi i teori och praktik

Att arbeta strategiskt med digital kommunikation är grundläggande för att satsa på rätt saker och nå önskad effekt. Den här dagen bjuder på både en modell för strategiarbetet, framgångsfaktorer och fällor, olika verktyg för det konkreta arbetet och diskussioner om vad som är meningsfull och verkningsfull strategi.

Arbeta strategiskt med digital kommunikation – vad innebär det och hur gör man?

strategiarbete i praktiken – steg för steg

omsätta affärsstrategi till digital kommunikation

metoder för att analysera målgruppen – intervjuer, processkartläggning och personas

analysera trender i teknik och användarbeteende

samla insikter och göra vägval

från strategi till konkret kommunikation

dokumentera och förankra strategin

Block 2 – Synlighet och köpta format

Sökmotoroptimering

50 miljoner googlingar görs dagligen bara i Sverige. Därför vill de flesta företagen synas på Google. Men hur fungerar sökmotoroptimering på dagens sociala webb där många besök sker i mobila enheter? Och hur kombinerar man annonsering med att synas i de organiska resultaten? Under dagen får du både en uppdaterad bild över strategier för sökmotoroptimering och konkreta metoder att att arbeta med.

sökoptimering för mobil och social webb och varför det fungerar

ta ett helhetsgrepp över ditt företags synlighet

kombinera sökoptimering med annonsering på rätt sätt

hitta de rätta begreppen med sökordsanalys

så skapar du en SEO-strategi

bygga länkar som ger önskat resultat

vanliga fällor och tekniska problem

Köpa och utvärdera betalda medier och trafik?

Den här dagen handlar om digital taktik och köpta format. Formaten för digital annonsering har blivit många fler de senaste åren och ger nya spännande möjligheter för digitalt ansvariga. Hur får du maximalt resultat av en investering utifrån dina syften?

köpa media för att skapa PR

köpa media för att öka din försäljning

vad är egentligen optimering av betalda format och vilka verktyg finns för att testa sig fram?

vad ska jag mäta och hur använder jag insikterna?

Block 3 – Digital utveckling

Interaktionsdesign och UX

God användbarhet och bra användargränssnitt handlar om att förstår och utgå ifrån användarna och deras behov i utvecklingsprocessen. Vi går igenom verktyg och metoder för att få och använda insikter om användare till att göra interaktiva produkter och system lättare att använda.

sammanhangsanalys

att formulera krav kring användbarhet och UX

så utvecklar du en konceptuell gränssnittsdesign

principer för gränssnittsdesign, bra och dåliga gränssnitt

så skapar du rätt informationsstruktur

layout och visuell design

internationella aspekter

utvärdering av användarbarhet och användarupplevelse – metoder och verktyg

vilka testmetoder är de bästa och mest tillförlitliga?

Att leda digital utveckling

Att utveckla framgångsrika webbplatser, applikationer och digitala tjänster kräver goda interna processer och arbetsformer. Den här dagen handlar om hur du kan skapa processer, effektivt samarbete, förankring och beslutsfattande i din organisation.

hur organiserar man sig för att opimera sin digitala utveckling?

vad krävs för att skapa framgångsrika digitala tjänster och produkter?

vilka är framgångsfaktorerna för att göra arbetet effektivt och hur säkerställer man att målen nås?

hur blir man en bättre beställare?

Block 4 – Öka konverteringen

Konvertering handlar om att få dina besökare att göra det du vill att de ska göra på din webbplats eller landningssida. Dessa två dagar är vikta helt till konsten att öka konverteringen på din sajt genom hypoteser, testning och utvärdering. Från att köpa någonting till att anmäla sig till nyhetsbrevet eller bara klicka på just den bloggpost du vill att de ska klicka på.

en metodisk approach för optimering

hur skapa innehåll och flöden som spelar på grundläggande motivationsfaktorer?

verktyg för att strukturerat segmentera och beskriva besökartyper

formulera testhypoteser för att ta reda på hur besökarna beter sig på sajten

Google Analytics och andra stödjande verktyg

kvalitativa och kvantitativa metoder för användartester

strukturerade metoder för att formulera, prioritera och följa upp tester

designprinciper och copywriting som leder besökarna i mål

A/B-tester i praktiken

Block 5 – Sociala medier och innehållsmarknadsföring

Sociala medier, från bloggar och podcasts till snapchat och live-video har givit företag och organisationer många plattformar och format för att kommunicera flitigt med sina målgrupper. De här dagarna ger dig verktyg för att utveckla det arbetet. Vi går igenom allt från hur du hittar och utvecklar innehåll som engagerar till hur du får med dig kollegerna internt.

sociala medier – vad gör de framgångsrika organisationerna?

arbeta strategiskt och taktiskt för dialog och genomslag

få influencers och användare att bidra

applicera framgångsfaktorer på din organisation

skapa förutsättningar internt

tips på hur du engagerar dina kollegor för att skapa innehåll

Sociala medieplattformar – stora, specialiserade och nya

integrerad kommunikation som fungerar på olika plattformar och kanaleer

vilka medier fungerar för vilka syften och målgrupper?

utnyttja räckvidd och de senaste möjligheterna i varje plattform

köpt respektive förtjänad marknadsföring i sociala medier

Innehållsmarknadsföring – hitta din organisations berättelser

Strategin innehållsmarknadsföring eller Content Marketing erbjuder organisationer verktyg för att påverka attityder, stärka varumärke och driva försäljning. Under passet får du bekanta dig med och använda en metod för att bygga upp ett innehåll som baseras på din organisations varumärke.

Integrerad kommunikation som fungerar på olika plattformar och kanaler

hitta och formulera organisationens huvudbudskap

från budskap till faktiskt innehåll

förstå målgruppen på djupet – vad engagerar?

läsaranalys

välj rätt kanal och tidpunkt för maximal effekt

utvärdera och vidareutveckla ditt innehåll utifrån utfall

Block 6 – Kommunicera med video, samt summering av lärdomar och insikter

Kommunicera med rörlig bild

Video är den innehållsform som växer snabbast på nätet. För att du ska nå framgång krävs en genomtänkt strategi och klara och tydliga mål. Rätt gjord kan en satsning på rörligt lyfta organisationens kommunikation flera steg, fel utförd kan det bli en dyr och komplicerad historia.

strategier för video för olika typer av organisationer

skälen till att "alla" satsar på video just nu

hur video engagerar och aktiverar hjärnan

utveckling av målgruppen och tittandet

video i en social och mobil kontext

att bli "publicist" och välja innehållsstrategi

sprid och hantera video på externa plattformar (Facebook, YouTube m.fl.)

Från kunskap och insikter till praktik

Under kursen och mellan kurstillfällena genomför du som kursdeltagare en begränsad uppgift som baserar sig på en aktuell utmaning i din digitala kommunikation. Gruppen repeterar kursens olika moment genom att ta del av och ge feedback på varandras kursuppgifter. Ett givande tillfälle till dialog, utbyte och nya insikter.