Kurs - 2 dagar

Digitalisering för chefer

en introduktion till digital transformation och digitalt ledarskap

Fördjupade insikter och praktisk träning i digital transformation

Värdeskapande digitalisering och vad som krävs av din organisation

Påbörja din egen och ditt företags digitala omställning

Är du intresserad av digital transformation men osäker på vad det egentligen innebär? På den här kursen får du fördjupade insikter och praktisk träning i digitalisering och chansen att sätta dig in i vad det kan betyda för dig som chef och den organisation du jobbar i. Det blir två dagar i högt tempo och med aktivt deltagande.

Kursen "Digitalisering för chefer" består av två delar. Den första handlar om begreppet digitalisering. Vi går igenom vad det kan innebära och hur det påverkar företag och branscher. Genom att djupdyka i hur digitalisering förändrat villkoren för produkter och varumärken blir det tydligt vad som krävs för att framgångsrikt utmana existerande modeller.

Andra delen handlar om digital transformation av dig, din grupp och hela din organisation. Vilka kan dina första steg mot mer digitala verktyg och nya arbetssätt vara? Du får chansen att prova nya verktyg för omvärldsbevakning och kommunikation. Dessutom fördjupar vi oss i vad omställningsbara organisationer gör för att uppmuntra utvecklingen.

Den här kursen kombinerar ett högaktuellt ämne med spännande pedagogiska grepp. Välkommen till två dagar där du inte bara får lära dig mer, utan också konfronteras med digital transformation och får chans att starta en digitaliseringsprocess både för dig som individ och för din organisation.

För dig som vill ligga i framkant
För dig som vill ligga i framkant

Kursprogram - 2 dagar

Dag 1

Digitalisering

begreppets innebörd i teori och praktik

olika former av digitalisering

finns det ett mer digitalt ledarskap?

förändrade förväntningar på oss som chefer

Digitalisering av existerande produkter och tjänster

värdeskapande för bolag, kunder och samhälle

verktyg för att jobba användarcentrerat

värdeskapande digitalisering

framgångsfaktorer och utmaningar

miniworkshop med inspiration från kända föregångare

Översätt digitalisering till din kontext

digitaliseringens innebörd för din bransch och ditt företag

Dag 2

Digital omställning

vad krävs av organisationen?

policy och förändringsarbete

omställningsbarhet

Starta digitalisering utifrån ditt uppdrag

sätta upp digital omvärldsbevakning

egen handlingsplan – så kan du komma igång när du är tillbaka på jobbet efter kursen

Nya verktyg för samarbete – prova praktiskt