Kurs - 2 dagar

Budgetering

planering, uppföljning och prognoser

budgeten – en handlingsplan i siffror

håll kontrollen genom kontinuerlig uppföljning

lär dig sätta realistiska och mätbara mål

Budgeten är inte bara en handlingsplan utan även redskapet som du kan använda för att styra och utveckla verksamheten.

För att ditt arbete med budgeten ska fungera effektivt behöver du ha en väl fungerande metod att arbeta efter, samt vara väl bekant med alla budgettekniska begrepp.

På den här kursen lär du dig grunderna i budgetarbetet, från planering till uppföljning. Dessutom får du kunskaper om olika budgetmodeller.

Utbildningen vänder sig till dig som deltar i budgetarbetet och behöver fördjupade kunskaper i budgetering.

För dig som tycker att svarta siffror är vackrare än röda
För dig som tycker att svarta siffror är vackrare än röda

Kursprogram - 2 dagar

Dag 1

09.45Kaffe och samling

10.00Budgetprocessen

strategier och planer

krav- och målformulering

verksamhetsplanering

budgetdokumentet

12.30Lunch

13.30Budgetering i praktiken

budgetbegrepp

intäktsbudgetering

kostnadsbudgetering

styckkostnader

gemensamma kostnader

arbetsfördelning

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Olika typer av budgetar

resultatbudget

försäljningsbudget

kostnadsbudget

utgiftsbudget

likviditetsbudget

11.30Lunch

12.30Efter budgeten

revidering av budget

budgetuppföljning

prognoser

16.00Kursavslutning