Våra kurser och utbildningar i Stockholm

Administrativ koordinator

7 dagar
Administrativ koordinator

På den här kursen får du de kunskaper du behöver för att effektivt kunna administrera och organisera verksamheten samt driva mindre projekt. Du får lära dig att skriva effektiva texter och att presentera och argumentera effektivt. Du får också en inblick i de nya digitala kanalernas möjligheter.

Läs mer om utbildningen »

Arbetsrätt

2 dagar
Arbetsrätt

Lär dig lagarna och hur de ska tillämpas i praktiken! Kursen ger dig kunskaper om gällande arbetsrätt, aktuell lagstiftning och viktiga aspekter vid anställning, uppsägning, medbestämmande och avtal.

Läs mer om kursen »

Assistenten som samordnare

2 dagar
Assistenten som samordnare

Lär dig fungera bättre i den informella ledarrollen! Så organiserar, kommunicerar och skapar du engagemang! Du får kunskaper om ledarskap, samordning och samverkan som skapar förutsättningar för en bra arbetsgemenskap och goda resultat.

Läs mer om kursen »

Assistentens alla texter

2 dagar
Assistentens alla texter

Minnesanteckningar, kallelser, mejl, PowerPoint-bilder, information, instruktioner... Två dagars intensiv träning på att skriva effektiva texter med läsare, syfte, budskap, ton och tilltal i fokus. En kurs speciellt för dig som är assistent och skriver många olika slags texter.

Läs mer om kursen »

Att filma med mobilen

1 dag
Att filma med mobilen

Kom igång snabbt! Du lär dig filma med mobilen, göra enkel redigering, ge regi och publicera på webben eller i sociala medier.

Läs mer om kursen »

Att leda effektiva möten

2 dagar
Att leda effektiva möten

På den här kursen lär du dig nya metoder för effektiva möten och hur du som mötesledare tar kommandot och säkerställer att tagna beslut blir genomförda. Med många praktiska övningar i förberedelser och genomförande av möten är detta en kurs som ger dig direkt tillämpbara verktyg.

Läs mer om kursen »

Budgetering

2 dagar
Budgetering

Siffror eller verksamhet? Lär dig hela budgetprocessen, från planering till uppföljning.

Läs mer om kursen »

Bättre presentationer med PowerPoint

1 dag
Bättre presentationer med PowerPoint

Vill du lära dig att använda ett modernt bildstöd där "less is more"? På den här kursen lär du dig att göra snygga, enkla och funktionella PowerPoint-bilder som stärker och hjälper dig att sälja in ditt budskap.

Läs mer om kursen »

Certifierad säkerhetschef

3 dagar
Certifierad säkerhetschef

Företagsuniversitetet erbjuder en certifiering för säkerhetschefer med minst flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete. Certifieringen genomförs vart tredje år och är ett bevis på att man har aktuella kunskaper. Inför certifieringen erbjuds förberedelsetillfällen med föreläsningar och läsinstruktioner.

Läs mer om kursen »

Change Management

1 dag
Change Management

Motivera till förändring och hantera förändringsmotstånd. På den här kursen lär du, som är chef eller jobbar med HR, dig att leda förändringsprocesser, att bemöta reaktioner och att skapa vilja till förändring, att identifiera och bryta ner motstånd. Du får också praktiska verktyg för hållbar hög prestation både för dig själv och dina medarbetare.

Läs mer om kursen »

Chefens personalansvar

4 dagar
Chefens personalansvar

Från rekrytering till uppsägning, från utvecklingssamtal till arbetsmiljö. På den här fyra dagar långa kursen får du de kunskaper du behöver i det dagliga arbetet som chef med personalansvar, t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensbaserad rekrytering, utvecklings- och lönesamtal.

Läs mer om utbildningen »

Chefsprogrammet

10 dagar
Chefsprogrammet

En praktisk och aktuell ledarskapsutbildning för dig som har jobbat som chef några år och vill finslipa dina kunskaper, vässa din kompetens och utvecklas för att bli ännu bättre i din yrkesroll. Du får kunskaper om bl.a. konsekvensstyrt ledarskap, hållbar hög prestation, affärs-/idéutveckling och innovation samt kommunikation och beslutsfattande. Du får lära dig att navigera i det nya "chefslandskapet" för att kunna möta de utmaningar du ställs inför som chef och ledare idag.

Läs mer om utbildningen »

Controller

1 dag
Controller

Den 17 maj är det åter dags för Företagsuniversitetets konferens för dig som arbetar som controller! Vi bjuder in till en heldag, med ett scenprogram som ger dig lika delar praktisk nytta som inspiration, och möjligheter att knyta nya kontakter med andra controllers runt om i Sverige.

Läs mer »

Copywriting

2 dagar
Copywriting

Copywriting är konsten att ett förmedla ett budskap som ingen frågat efter - på några sekunder. På den här kursen får du öppna dina sinnen, vända och vrida på dina texter och inte ge dig förrän du har övertygat dig själv.

Läs mer om kursen »

Digital annonsering

3 dagar
Digital annonsering

Smart och lönsam annonsering i Google AdWords, Facebook, Instagram och LinkedIn. Du lär dig bygga, utvärdera och optimera framgångsrika annonskampanjer i Google AdWords samt att utnyttja potentialen för annonsering i sociala medier.

Läs mer om kursen »

Digital kommunikation för assistenter

2 dagar
Digital kommunikation för assistenter

För dig som vill öka din kunskap om digitala verktyg och sociala medier som effektiva hjälpmedel i det dagliga arbetet. Du lär dig hur du kan använda sociala medier för t.ex. varumärkesbyggande, omvärldsbevakning och research samt får praktisk kunskap om hur du kan effektivisera din yrkesvardag med hjälp av digitala verktyg.

Läs mer om kursen »

Digital kommunikation för HR

2 dagar
Digital kommunikation för HR

Strategisk och praktisk kunskap för dig som jobbar med HR och som vill lära dig att använda sociala medier, webb och andra digitala kanaler i kommunikationen med befintliga och potentiella medarbetare t.ex för employer branding.

Läs mer om kursen »

Digitalisering för chefer

2 dagar
Digitalisering för chefer

Välkommen till två intensiva och aktiva dagar där du lär dig mer om digital transformation och får chansen att starta digitaliseringsprocessen för dig och din organisation. En kurs som kombinerar ett högaktuellt ämne med spännande pedagogiska grepp.

Läs mer om kursen »

Digitalt ansvarig

12 dagar
Digitalt ansvarig

Digital strategi, mätbara investeringar, UX och Content Marketing. Kursen ger dig en djup förståelse för digital utveckling och konkreta färdigheter för att leda den i din organisation.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad Controller

18 dagar
Diplomerad Controller

Ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen med denna 18 dagar långa utbildning. Du får praktiska verktyg för att fungera ännu mer effektivt i din roll som controller samt aktuella kunskaper i bl.a. verksamhetsstyrning, ekonomisk riskhantering, ledarskap och personalekonomi.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad ekonomiassistent

10 dagar
Diplomerad ekonomiassistent

Den här diplomutbildningen ger dig breda grundkunskaper i ekonomi och förståelse som gör att du kan medverka självständigt och aktivt i ekonomiavdelningens dagliga arbete. Du får praktiska kunskaper i redovisningsarbetets alla delar samt ökad förståelse för ekonomifunktionens betydelse och din egen viktiga roll.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad HR-assistent

12 dagar
Diplomerad HR-assistent

Kunskaperna du behöver för att bedriva modernt HR-arbete! En diplomutbildning i modernt HR-arbete som ger dig kunskaper om personalfunktionens roll och ansvar, personalekonomi, arbetsrätt, personalsociala frågor och personalarbete i praktiken - det du behöver för att framgångsrikt arbeta med och driva HR-frågorna i din organisation.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad löneadministratör

9 dagar
Diplomerad löneadministratör

Utveckla och kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration! Den här diplomkursen ger dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna sköta lönearbetet – med hög integritet och stark yrkesetik.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad redovisningsekonom

10 dagar
Diplomerad redovisningsekonom

Från bokslut till årsredovisning. En 10 dagar lång diplomutbildning som ger värdefulla och praktiska kunskaper i redovisningsarbetets alla delar. Tonvikten ligger på planering och genomförande av bokslutsarbetet och du får direkt träna dina nya kunskaper på ett praktikfall.

Läs mer om utbildningen »

Effektivt beslutsfattande

1 dag
Effektivt beslutsfattande

Lär dig ta bättre och snabbare beslut! På den här intensiva endagskursen får du praktiska verktyg och metoder som gör dig till en effektivare beslutsfattare. Du ökar dina kunskaper om olika beslutsstilar och ditt eget beslutsfattande, lär dig mer om hur du kan hantera osäkerhet och stress i samband med beslut och blir medveten om de vanliga fallgroparna och lär dig att undvika dem.

Läs mer om kursen »

Ekonomi - grundkurs

2 dagar
Ekonomi - grundkurs

En grundläggande kurs i företagsekonomi som ger dig de kunskaper som behövs för att bl.a. läsa och tolka ekonomiska rapporter, hantera den ekonomiska "verktygslådan" samt för att delta i ekonomiska diskussioner.

Läs mer om kursen »

Ekonomi för assistenter

2 dagar
Ekonomi för assistenter

Så får siffrorna mening. En grundläggande kurs i företagsekonomi för dig som är assistent. Du lär dig tolka ekonomisk rapporter och får kunskap om företagsekonomiska samband, penningflöden, kostnader, intäkter, budget och årsredovisning.

Läs mer om kursen »

Ekonomi för chefer och projektledare

6 dagar
Ekonomi för chefer och projektledare

För aktiv målstyrning - ekonomistyrning i praktiken! Den här kursen ger kunskaper om hur man analyserar verksamheten med hjälp av ekonomiska rapporter, mått och nyckeltal, gör kalkyler, budgeterar och kommunicerar med ekonomerna.

Läs mer om utbildningen »

Excel - fortsättningskurs

2 dagar
Excel - fortsättningskurs

Ta ett steg till! Budget, kalkyler, prognoser och andra beräkningar kan utföras snabbt och presenteras med en snygg och tydlig utformning i Excel.

Läs mer om kursen »

Excel - grundkurs

2 dagar
Excel - grundkurs

Snabbstarta Excel! Lär dig grunderna: att göra kalkyler, skapa lättlästa rapporter och grafiska presentationer samt att organisera och hantera register.

Läs mer om kursen »

Excel - Pivottabeller

1 dag
Excel - Pivottabeller

En kurs för dig som vill lära dig att använda Pivottabellernas fantastiska möjlighet att sammanställa, gruppera och analysera stora mängder data samt presentera resultatet på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Läs mer om kursen »

Excel för ekonomer

2 dagar
Excel för ekonomer

Snabba och säkra resultat! En kurs speciellt för dig som är ekonom och som ger fördjupade kunskaper om speciellt utvalda funktioner i Excel. Du får arbeta praktiskt med ett antal större praktikfall.

Läs mer om kursen »

Executive Assistant

17 dagar
Executive Assistant

En 17 dagar lång kvalificerad utbildning för dig som är assistent på ledningsnivå och som vill vidareutveckla dig i yrkesrollen. Du får aktuella kunskaper om bl.a. ekonomi, verksamhet, kommunikation, HR, ledarskap, utredningsmetodik, omvärldsanalys och webbkommunikation samt kreativ problemlösning. Dessutom ingår fem dagar i London där du får utveckla dina kommunikativa färdigheter på engelska.

Läs mer om utbildningen »

Finslipa din presentationsteknik

2 dagar
Finslipa din presentationsteknik

Välkommen till den kompletta kursen i presentationsteknik! Du får fördjupade kunskaper om hur du förbereder en presentation och skapar en väl fungerande struktur samt hur du kan förstärka ditt budskap på olika sätt, t.ex. med PowerPoint. Du får också en inblick i retorikens fundament och figurer. Och naturligtvis träna framför kamera.

Läs mer om kursen »

Företagsbeskattning och deklaration

2 dagar
Företagsbeskattning och deklaration

Lär dig lagar, regler och grundläggande begrepp! Du lär dig att beräkna skatter och göra skattedeklarationer.

Läs mer om kursen »

Förhandlingsteknik

2 dagar
Förhandlingsteknik

Vinnande strategi, taktik och argument! En kurs för både säljare och inköpare där du lär dig att kommunicera och argumentera, att förbereda och genomföra en förhandling.

Läs mer om kursen »

Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar

2 dagar
Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar

Strategier för en lyckad förhandling! Välkommen till en kurs som ger dig de kunskaper som behövs för att behärska olika förhandlingssituationer och öka dina möjligheter att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Läs mer om kursen »

Google Analytics

2 dagar
Google Analytics

Dra maximal nytta av Google Analytics. Lär dig hur det dominerande verktyget för webbstatistik fungerar och hur du med dess hjälp praktiskt kan utveckla företagets webbplats, webbnärvaro och marknadsbudget.

Läs mer om kursen »

Grundkurs i löneadministration

3 dagar
Grundkurs i löneadministration

Den här kursen ger dig praktiska kunskaper i löneadministrativt arbete och förståelse för de krav som kopplas till rollen. Du lär dig de löneadministrativa rutinerna och får kunskaper om skatteregler, brutto- och nettolön samt de regler som gäller för semester och föräldraledighet, förmåner och traktamenten.

Läs mer om kursen »

HR-chefsutbildning

11 dagar
HR-chefsutbildning

En utbildning med fokus på strategi och effekt! En 11 dagar lång utbildning som ger dig en helhetsbild av HR-chefens arbete och ansvarsområden. Du får kunskaper och verktyg för att kunna arbeta med strategier, vision, värderingar och företagskultur, change management, arbetsrätt, arbetsmiljö samt kompetensbaserad rekrytering.

Läs mer om utbildningen »

Hållbar hög prestation och personlig planering

2 dagar
Hållbar hög prestation och personlig planering

Ta kontroll på tid, arbete och hälsa! På den här kursen lär du dig att identifiera tidiga tecken på stress, hur du uppnår en hållbar hög prestationsnivå, blir mer effektiv i vardagen och tar kontroll över din tid.

Läs mer om kursen »

Hållbarhet, miljö och CSR

7 dagar
Hållbarhet, miljö och CSR

En grundläggande utbildning som ger dig kunskaper om hållbarhet, miljö och CSR samt förståelse för de utmaningar vårt samhälle står inför. Du får praktisk kunskap om miljölagstiftning, ledningssystem och verktyg som kan användas i hållbarhetsarbetet. Du får dessutom veta hur sociala och gröna frågor kan bli en marknadsfördel för organisationen.

Läs mer om utbildningen »

Inköp - grundkurs

2 dagar
Inköp - grundkurs

För dig som inte har en uttalad inköpsfunktion men som har inköp som en del av vardagen. Efter utbildningen ska du kunna genomföra inköp mer tids- och kostnadseffektivt, diskutera och argumentera inköp med andra i organisationen, inklusive inköpsavdelningen, samt förstå vad inköpet har för betydelse i verksamheten och samverkar med andra delar.

Läs mer om kursen »

Inköparutbildning

6 dagar
Inköparutbildning

Förbättra företagets konkurrenskraft genom professionella inköp! Den här utbildningen ger dig kunskaper om inköpsprocessen, lagar och regler, affärsekonomi, förhandlingsteknik och etik, och stärker dig i rollen som inköpare.

Läs mer om utbildningen »

Intern brottsutredning

2 dagar
Intern brottsutredning

Identifikation och åtgärder! Trygghet och säkerhet skapas inifrån! Här får du metoder och verktyg för att göra effektiva utredningar samt idéer om hur man kan förebygga och motverka oärlighet och oegentligheter.

Läs mer om kursen »

Internkommunikation - baskurs

3 dagar
Internkommunikation - baskurs

På den här kursen lär du dig att arbeta effektivt och skapa mervärde när du driver internkommunikationen, tar fram material och coachar chefer. Du får också lyfta blicken och se internkommunikationens roll i organisationen samt yrkesrollen i framtiden.

Läs mer om kursen »

Juridisk grundkurs

6 dagar
Juridisk grundkurs

Affärslivets viktigaste lagar! Här får du grundläggande kunskaper i affärsjuridik som gör det möjligt att självständigt hantera enklare juridiska problem och frågeställningar.

Läs mer om utbildningen »

Key Account Manager

6 dagar
Key Account Manager

Ett helhetsgrepp om yrkesrollen! Vilka är framgångsfaktorerna för dig i rollen som key account manager? Lär dig att kartlägga tänkbara nyckelkunder, förstå kundens beslutsprocess, aktivt arbeta med kundstrategier, göra affärsekonomiska bedömningar och upprätta avtal och göra goda affärer.

Läs mer om utbildningen »

Kommunicera med "besvärliga" människor

2 dagar
Kommunicera med "besvärliga" människor

Lär dig förebygga, hantera och lösa konflikter och lär dig förstå din egen roll och påverkan, dina egna och andras reaktioner. Bättre samarbete och relationer och en mer positiv kommunikation. Du får kunskaper, metoder och verktyg som hjälper dig att hantera jobbiga situationer och kommunicera med "besvärliga" människor. 

Läs mer om kursen »

Kommunikation för assistenter

2 dagar
Kommunikation för assistenter

Kommunikation är ett av dina allra viktigaste verktyg. På den här kursen lär du dig att informera, förmedla information, argumentera för nya idéer och att inspirera och motivera dina medarbetare.

Läs mer om kursen »

Kommunikativt ledarskap

2 dagar
Kommunikativt ledarskap

Utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar prestation och resultat i organisationen! Kursen ger dig kunskaper som gör dig till en medveten och tydlig kommunikatör i det dagliga ledarskapet.

Läs mer om kursen »

Kommunikatörsutbildning

9 dagar
Kommunikatörsutbildning

En nio dagar lång och praktisk utbildning som ger dig kunskaper, metoder och konkreta tips för framgångsrikt internt och externt informationsarbete. Du får finputsa dina kunskaper i både muntlig och skriftlig kommunikation och lär dig om kommunikationsplanering och medierelationer, digital kommunikation och grafisk formgivning.

Läs mer om utbildningen »

Kompetensbaserad rekrytering

2 dagar
Kompetensbaserad rekrytering

Ökad träffsäkerhet i rekryteringen! På den här kursen lär du dig en rekryteringsmetod och en process som hjälper dig att kartlägga den sökandes personlighet och kompetens och på det sättet öka möjligheterna att hitta rätt person till tjänsten.

Läs mer om kursen »

Koncernredovisning

2 dagar
Koncernredovisning

Grundkurs. Den här utbildningen ger dig kunskaper om koncernredovisningens regler samt praktiska metoder och väl fungerande tekniker för att kunna upprätta och stämma av ett koncernbokslut.

Läs mer om kursen »

Konflikthantering och svåra samtal

2 dagar
Konflikthantering och svåra samtal

Stick inte huvudet i sanden! Lär dig konstruktiv konfliktlösning och hur du hanterar de svåra samtalen på din arbetsplats.

Läs mer om kursen »

Kriskommunikation och medieträning

2 dagar
Kriskommunikation och medieträning

En medial kris uppstår alltid när det passar som sämst. Genom att vara förberedd, veta hur du hanterar kritik i olika medier och hur du ska bemöta journalister ökar möjligheten till en god kriskommunikation med bibehållet gott varumärke. På den här kursen får du praktiska verktyg för att kommunicera inför eller i en kris och hantera dina medierelationer.

Läs mer om kursen »

Lean Administration

2 dagar
Lean Administration

Med Lean Administration får du tillgång till ett kraftfullt verktyg som effektiviserar administrativa rutiner, förbättrar organisationens resultat.

Läs mer om kursen »

Leda och samordna - utan att vara chef

2 dagar
Leda och samordna - utan att vara chef

En utbildning i informellt ledarskap. Lär dig planera, organisera och kommunicera samt skapa gott samarbete genom engagemang och motivation.

Läs mer om kursen »

Ledarskap i praktiken

6 dagar
Ledarskap i praktiken

En praktisk grundläggande utbildning för ett hållbart och dynamiskt ledarskap. På den här utbildningen får du praktiska verktyg, modeller och struktur för ett väl fungerande, dynamiskt och modernt ledarskap i de tre perspektiven: jag, gruppen och organisationen. Allt byggt på vetenskapliga grunder och praktisk erfarenhet.

Läs mer om utbildningen »

Marknadsföring - grundkurs

2 dagar
Marknadsföring - grundkurs

En intensivkurs i marknadsföring där du lär dig begrepp och vad de innebär, får praktiska verktyg och lär dig använda dem på en gång genom att ta fram en marknadsplan som du kan implementera direkt efter kursen i din egen verksamhet.

Läs mer om kursen »

Marknadskoordinator

8 dagar
Marknadskoordinator

Praktisk utbildning för marknadsassistenter och marknadskoordinatorer. En åtta dagar lång utbildning som ger dig praktiska verktyg som hjälper dig att nå nya och fler kunder samt att stärka företagets varumärke. Fokus ligger på konkreta metoder och modeller för hur du ska driva olika typer av kommunikationsprojekt. Du lär dig även att ta fram underlag för marknadsföringsbeslut och får under kursens gång göra en kampanjplan. Ett studiebesök på en reklambyrå ingår.

Läs mer om utbildningen »

Momshantering i praktiken

2 dagar
Momshantering i praktiken

Uppdatera dig om nya momsregler! Lär dig vilken moms som ska debiteras och med vilken skattesats, när moms är avdragsgill samt att redovisa internationella transaktioner.

Läs mer om kursen »

Möten och protokoll

2 dagar
Möten och protokoll

För effektiva möten och tydliga protokoll! Lär dig planera och genomföra olika slags möten samt att skriva olika typer av protokoll och minnesanteckningar. Du får också kunskaper om stil, språk, ordval och teknik.

Läs mer om kursen »

Ny som chef

2 dagar
Ny som chef

Kom igång snabbt som chef! Den här kursen förbereder dig för utmaningarna som chef och ledare. Du lär dig bl.a. om ledarstilar, prioriteringar, delegering och målstyrning och ökar din självkännedom för att kunna kommunicera bättre med dina medarbetare.

Läs mer om kursen »

Nästa steg med Lean

1 dag
Nästa steg med Lean

En hands-on-kurs kurs för dig som redan känner till och har börjat arbeta med Lean. Du får praktiska verktyg att använda för ett strukturerat förbättringsarbete och mycket träning.

Läs mer om kursen »

Offentlig upphandling

1 dag
Offentlig upphandling

Uppdatera dina kunskaper - nyheter i Lagen om offentlig upphandling som gäller från och med våren 2017.

Läs mer om kursen »

Offert och avtal

2 dagar
Offert och avtal

Korrekta kontrakt vid sälj och köp. Lär dig skriva offerter samt att upprätta och bedöma avtal ur ett både juridiskt och affärsmässigt perspektiv.

Läs mer om kursen »

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

2 dagar
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

Står det "omvärldsbevakning" i din arbetsbeskrivning? Här får du både praktiska och teoretiska kunskaper för att systematiskt kunna omvärldsbevaka och analysera trenderna i er bransch. Du får också lära dig vad omvärldsanalys kan ge för reellt värde.

Läs mer om kursen »

Organisatorisk och social arbetsmiljö

2 dagar
Organisatorisk och social arbetsmiljö

Stressrelaterad sjukfrånvaro, kränkande särbehandling, mobbning, konflikter och krisreaktioner – det är mycket du, som är chef eller HR-medabetare, kan möta och tvingas hantera i ditt arbete. Som arbetsgivare har du dessutom ett formellt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. På den här kursen får du kunskaperna du behöver för att skapa en bra psyksocial arbetsmiljö för dina medarbetare och hantera de problem som dyker upp på ett konstruktivt sätt.

Läs mer om kursen »

PowerPoint - fortsättningskurs

1 dag
PowerPoint - fortsättningskurs

Gå vidare med PowerPoint. Du lär dig att använda PowerPoint på ett mer effektivt sätt, att använda programmets mer avancerade funktioner samt får praktisk träning, tips och goda råd.

Läs mer om kursen »

PowerPoint - grundkurs

1 dag
PowerPoint - grundkurs

Lär dig PowerPoint från grunden. Du lär dig göra layout, mallar, bilder, bildspel och grafiska figurer i PowerPoint.

Läs mer om kursen »

Praktisk affärsjuridik

2 dagar
Praktisk affärsjuridik

Inom ekonomi, kredit, inköp och försäljning. Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i juridik. Du får lära dig vad som gäller när du representerar företaget, vilka frågor du kan hantera på egen hand och när det är dags att ta stöd av en intern eller extern expert.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning I

2 dagar
Praktisk redovisning I

För dig som ska börja arbeta med redovisning. På den här kursen lär du dig grunderna i redovisning och får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden. Du lär dig bl.a. de vanligaste ekonomiska begreppen, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, hur kontoplanen fungerar samt att sköta löpande konteringar. Mycket praktisk träning ingår.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning II

2 dagar
Praktisk redovisning II

Fördjupa dina kunskaper i redovisning! På den här kursen lär du dig bl.a. att självständigt sköta löpande bokföring, hantera moms, skatter och avgifter samt att förstå periodiseringar och avskrivningar.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning III

2 dagar
Praktisk redovisning III

Ännu mera redovisning! En kurs för dig som vill gå vidare till mer kvalificerade arbetsuppgifter inom bokföring. Du lär dig bl.a. att läsa och analysera rapporter samt att förstå och beräkna nyckeltal.

Läs mer om kursen »

Praktisk utredningsmetodik

2 dagar
Praktisk utredningsmetodik

Från planering och faktainsamling till färdig rapport! På den här kursen får du ett praktiskt verktyg och lär dig ett strukturerat arbetssätt för effektiva utredningar. Du lär du dig hur du ska planera och avgränsa din utredning, samla in och sammanställa fakta samt analysera och tolka resultatet. Du får också lära dig att redovisa resultatet på ett tydligt och trovärdigt sätt.

Läs mer om kursen »

Presentationsteknik - grundkurs

2 dagar
Presentationsteknik - grundkurs

Grundkurs med mycket praktisk träning! En kurs för dig som får fjärilar i magen när du ska ställa dig upp tala inför en grupp. Du lär dig att förbereda och genomföra presentationer och får träna praktiskt i en trygg och positiv miljö för att hitta säkerheten och kunna genomföra proffsiga presentationer.

Läs mer om kursen »

Presentationsteknik för ekonomer

2 dagar
Presentationsteknik för ekonomer

Bli ännu bättre på att paketera och framföra de ekonomiska sammanhangen i text, bild och ord så att det blir begripligt även för icke-ekonomer.

Läs mer »

Produktchefsutbildning

6 dagar
Produktchefsutbildning

Skaffa dig en helhetsbild av produktchefens yrkesroll och ansvar! Du lär dig att utveckla effektivare marknadsföring, planera, genomföra och följa upp marknadsföringen av en produkt samt skapa marknads- och produktplaner.

Läs mer om utbildningen »

Professionellt bemötande

1 dag
Professionellt bemötande

Kundfokus som ger framgång. En kurs för dig som vill utveckla ett professionellt och välkomnande bemötande som stärker verksamhet och varumärke. Du får nya perspektiv, praktiska kunskaper och verktyg för att skapa positiva kundupplevelser.

Läs mer om kursen »

Project Manager

12 dagar
Project Manager

Ett modernt helhetsgrepp på rollen som projektledare idag. Efter avslutad utbildning är du som projektledare redo att bli en naturlig strategisk partner till ledningsgruppen, en tydligare exekutiv resurs med större ansvar som leder större projekt med tydlig ambition att stötta verksamhetens övergripande mål.

Läs mer om utbildningen »

Projektadministratör

2 dagar
Projektadministratör

För effektiv projekthantering! Välkommen till en kurs som ger dig användbara metoder och praktiska verktyg för att kunna skapa effektiva rutiner för samarbetet med projektgruppen samt för att administrera informationsflödet.

Läs mer om kursen »

Projektledning - basutbildning

3 dagar
Projektledning - basutbildning

Metod, struktur och organisation. En grundläggande kurs i projektledning där du lär dig effektivt projektarbete från start till mål - att organisera, rapportera och följa upp.

Läs mer om kursen »

Projektledning - driva och påverka

3 dagar
Projektledning - driva och påverka

Driv projektet framåt effektivt mot uppsatta mål och bli färdig i tid! Öka dina möjligheter att lyckas i projektarbetet genom god kommunikation, argumentation, riskbedömning och kontinuerlig uppföljning.

Läs mer om kursen »

Projektledning för HR

3 dagar
Projektledning för HR

Fokus på förändringsprojekt. En grundkurs i projektledning där du lär dig att driva HR-projekt effektivt och säkert, att engagera dina medarbetare och nå målen i tid.

Läs mer om kursen »

Resesäkerhet

1 dag
Resesäkerhet

Skapa goda förutsättningar för att resa och arbeta tryggt vid möten, konferenser eller tjänstgöring utomlands och för att klara eventuella kriser på optimalt sätt.

Läs mer om kursen »

Risk Manager - Diplomutbildning

3 dagar
Risk Manager - Diplomutbildning

Bli ännu bättre på att identifiera och hantera risker. Den här kursen ger dig djupa och moderna kunskaper i Risk Management. Du lär dig bl.a. hur man leder workshops för att göra risk assessments, hur man skapar en Risk Managementpolicy och andra styrdokument och hur Risk Management hänger ihop med hållbarhets- och CSR-processer, omvärldsbevakning, outsourcing och digitalisering.

Läs mer om kursen »

Service och säkerhet i reception och kundmottagning

2 dagar
Service och säkerhet i reception och kundmottagning

Varm vid möten och kall vid fara! Lär dig förena service och säkerhet på ett sätt som gör att klimatet känns varmt och välkomnande trots hög säkerhetsnivå.

Läs mer om kursen »

Skolsäkerhet

3 dagar
Skolsäkerhet

En konkret och praktisk kurs som skapar mental förberedelse, fördjupad kunskap om varför olika situationer uppstår, kännedom om hur man gör hotbedömningar, gärningsmannaprofiler och vilka handlingsplaner som fungerar.

Läs mer om kursen »

Skriva för kundtjänst

1 dag
Skriva för kundtjänst

Lär dig hjälpa och stödja dina kunder effektivt och trevligt via mejl och chatt. På den här skrivkursen lär du dig att kommunicera tydligt och trevligt med syfte att hjälpa kunden snabbt och enkelt med en professionell och trevlig ton.

Läs mer om kursen »

Skriva för webb, intranät och sociala medier

2 dagar
Skriva för webb, intranät och sociala medier

Utnyttjar du webbens och intranätets möjligheter maximalt? På den här kursen lär du dig att använda webben och intranätets unika möjligheter till kommunikation. Du får träna på att analysera målgrupper och texter samt skriva olika typer av texter. Dessutom får du en inblick i det dynamiska samspelet mellan "traditionell" webbinformation och olika typer av sociala medier.

Läs mer om kursen »

Skriva och redigera

2 dagar
Skriva och redigera

Effektiva texter och korrekt språkbruk! Här är kursen för dig som är intresserad av språk och grammatik eller som känner behov av att bli bättre på att skriva. Kursen ger aktuella och fördjupade kunskaper i språkriktighet, grammatik, stil och ton.

Läs mer om kursen »

Sociala medier

3 dagar
Sociala medier

Det här är en kurs för dig som arbetar med företagets kommunikation i sociala medier. Du kanske har startat en närvaro på Facebook och några andra vanliga plattformar, och känner att du är redo för att ta nästa steg.

Läs mer om kursen »

Stockholm Project Summit

1 dag
Stockholm Project Summit

Välkommen till Stockholm Project Summit, en konferens om rollen som projektledare. Med avstamp i traditionell projektledning kartlägger vi byggstenarna bakom att framgångsrikt leda projekt idag och imorgon. Praktisk kunskap, aktuell forskning, spännande case och inspiration.

Läs mer »

Stockholm Talent Summit

1 dag
Stockholm Talent Summit

Stockholm Talent Summit är en heldag om framtidens rekrytering. Konferensen är en samlingspunkt för Sveriges bästa HR- och rekryteringsexperter. Internationella talare delar scen med svenska stjärnor, strateger och branschkollegor. Det är nätverkande, fortbildning och global diskussion om framtiden för våra jobb och vår bransch.

Läs mer om konferensen »

Story

1 dag
Story

Välkommen till en heldag om språk, framgångsrikt innehåll och effektiv kommunikation! Vi ger dig möjlighet att utvecklas ytterligare i din roll som kommunikatör och erbjuder ett program som speglar kommunikationens förändrade förutsättningar och ger en utblick även utanför Sveriges gränser. Vi bjuder in de hetaste föreläsarna och låter dig möta spännande människor som använder ord, språk och kommunikation som verktyg i sitt dagliga arbete.

Läs mer om konferensen »

Strategisk internkommunikation

2 dagar
Strategisk internkommunikation

Ta internkommunikationen till nästa nivå! På den här kursen ger vi dig en strategisk syn på internkommunikationen med konkreta metoder, verktyg och idéer som du direkt kan använda i ditt arbete. Vi utmanar den traditionella synen på internkommunikation och gör dig till en proaktiv nyckelspelare som levererar ett mervärde till organisationens kärnverksamhet.

Läs mer om kursen »

Strategisk kommunikation i en digital värld

2 dagar
Strategisk kommunikation i en digital värld

Skaffa dig en strategisk syn på kommunikationen med konkreta metoder, verktyg och idéer som du direkt kan använda i ditt arbete. .

Läs mer om kursen »

Strategisk kompetensförsörjning

2 dagar
Strategisk kompetensförsörjning

Var med i jakten på talangerna! En praktisk utbildning där du lär dig hur organisationen kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt kompetens, skapa effektiva och kompetensbaserade rekryteringsprocesser och arbeta strukturerat med att utveckla och därmed behålla rätt kompetens.

Läs mer om kursen »

Säkerhetschef - diplomutbildning

28 dagar
Säkerhetschef - diplomutbildning

Säkerhetschefsutbildning med spets, djup och aktualitet.  Marknadens mest erkända diplomutbildning för säkerhetschefer. Utbildningen omfattar 28 dagar och ger såväl bredd- som specialistkunskaper och det allra senaste inom säkerhetsområdet.

Läs mer om utbildningen »

Säkerhetschef 2020

8 dagar
Säkerhetschef 2020

En ny, modern och exklusiv utbildning för redan verksamma säkerhetschefer eller motsvarande, som ska ge en uppfräschning och fördjupning kring affärsmannaskap, hotbilder, omvärldsbevakning, traditionella brott i nya skepnader, samverkan, informationssäkerhet och annat som rustar för framtiden. 

Läs mer om utbildningen »

Säkerhetsgalan

1 dag
Säkerhetsgalan

Säkerhetsgalan vänder sig till säkerhetschefer och säkerhetsansvariga på alla nivåer i privat näringsliv och offentlig förvaltning samt till företrädare för leverantörsföretag i säkerhetsbranschen. Säkerhetsgalan består av ett eftermiddagsprogram med föreläsningar, intervjuer och samtal om aktuella säkerhetsfrågor, följt av en festlig middag med underhållning och utdelning av utmärkelsen "Årets Säkerhetsprofil".

Läs mer om konferensen »

Säkerhetshandläggare

2 dagar
Säkerhetshandläggare

Ansvar och kontroll - för en säker arbetsplats! Lär dig att arbeta systematiskt och kostnadseffektivt med säkerhetsfrågor som t.ex. att göra riskanalyser, förebygga interna oegentligheter och medverka till god skyddsplanering.

Läs mer om kursen »

Säkerhetssamordnare

9 dagar
Säkerhetssamordnare

En nio dagar lång diplomkurs i modernt säkerhetsarbete. Du får lära dig att bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete som skapar en trygg och säker miljö för egendom, medarbetare och information.

Läs mer om utbildningen »

Säljutbildning

4 dagar
Säljutbildning

Bli framgångsrik som säljare! Lär dig det du behöver kunna om köp- och säljprocessen. Aktuella kunskaper och praktisk träning som gör dig till en mer framgångsrik säljare!

Läs mer om utbildningen »

Tydlig och effektiv kommunikation med NLP

2 dagar
Tydlig och effektiv kommunikation med NLP

Lär dig använda NLP:s verktygslåda för att effektivisera din kommunikation, skapa och bibehålla goda relationer och nå fram med ditt budskap. Du får lära dig teorierna bakom neurolingvistisk programmering och träna praktiskt på kommunikativa situationer.

Läs mer om kursen »

Utbilda, informera och instruera

2 dagar
Utbilda, informera och instruera

Den här kursen vänder sig till dig som utbildar, intruerar och informerar internt. Den ger dig kunskaper om kommunikation, informationsförmedling, om hur man lär ut och lär in samt om hela processen från förberedelser till genomförande av en utbildning. Kursen är en kombination av pedagogik och presentationsteknik.

Läs mer om kursen »

Webbredaktör

6 dagar
Webbredaktör

En alltid aktuell utbildning för dig som arbetar med en webbplats och annan digital kommunikation. Du lär dig vad som fungerar på webben och i sociala medier, hur du utvärderar och utvecklar webbplatsen. Stor vikt läggs på att skapa bra innehåll som fungerar både för användare och sökmotorer - och som fyller juridiska krav.

Läs mer »