Ökad lönsamhet med goda kundrelationer!

Hos oss får du som jobbar med sälj, bemötande och marknadsföring nya kunskaper, praktiska verktyg och metoder som hjälper dig att skapa struktur och att hitta arbetssätt som underlättar och kvalitetssäkrar ditt arbete.

I vårt utbud hittar du allt från en endagskurs i professionellt bemötande till längre utbildningar för marknadskoordinatorer, produktchefer och säljare.

 

 

Våra utbildningar i marknadsföring, sälj och bemötande

Content Manager

Content Manager

En både strategisk och praktisk utbildning för dig som skapar innehåll till organisationens digitala kanaler. Här lär du dig hantverket bakom ett bra och relevant innehåll - att fotografera, filma, skriva och redigera texter. Dessutom får du verktyg och strategier för maximal spridning.

Läs mer »

Copywriting

2 dagar
Copywriting

Copywriting är konsten att ett förmedla ett budskap som ingen frågat efter - på några sekunder. På den här kursen får du öppna dina sinnen, vända och vrida på dina texter och inte ge dig förrän du har övertygat dig själv.

Läs mer om kursen »

Digital annonsering

3 dagar
Digital annonsering

Smart och lönsam annonsering i Google AdWords, Facebook, Instagram och LinkedIn. Du lär dig bygga, utvärdera och optimera framgångsrika annonskampanjer i Google AdWords samt att utnyttja potentialen för annonsering i sociala medier.

Läs mer om kursen »

Förhandlingsteknik

2 dagar
Förhandlingsteknik

Vinnande strategi, taktik och argument! En kurs för både säljare och inköpare där du lär dig att kommunicera och argumentera, att förbereda och genomföra en förhandling.

Läs mer om kursen »

Google Analytics

2 dagar
Google Analytics

Dra maximal nytta av Google Analytics. Lär dig hur det dominerande verktyget för webbstatistik fungerar och hur du med dess hjälp praktiskt kan utveckla företagets webbplats, webbnärvaro och marknadsbudget.

Läs mer om kursen »

Key Account Manager

6 dagar
Key Account Manager

Ett helhetsgrepp om yrkesrollen! Vilka är framgångsfaktorerna för dig i rollen som key account manager? Lär dig att kartlägga tänkbara nyckelkunder, förstå kundens beslutsprocess, aktivt arbeta med kundstrategier, göra affärsekonomiska bedömningar och upprätta avtal och göra goda affärer.

Läs mer om utbildningen »

Kommunicera med "besvärliga" människor

2 dagar
Kommunicera med "besvärliga" människor

Lär dig förebygga, hantera och lösa konflikter och lär dig förstå din egen roll och påverkan, dina egna och andras reaktioner. Bättre samarbete och relationer och en mer positiv kommunikation. Du får kunskaper, metoder och verktyg som hjälper dig att hantera jobbiga situationer och kommunicera med "besvärliga" människor. 

Läs mer om kursen »

Marknadsföring - grundkurs

2 dagar
Marknadsföring - grundkurs

En intensivkurs i marknadsföring där du lär dig begrepp och vad de innebär, får praktiska verktyg och lär dig använda dem på en gång genom att ta fram en marknadsplan som du kan implementera direkt efter kursen i din egen verksamhet.

Läs mer om kursen »

Marknadskoordinator

8 dagar
Marknadskoordinator

Praktisk utbildning för marknadsassistenter och marknadskoordinatorer. En åtta dagar lång utbildning som ger dig praktiska verktyg som hjälper dig att nå nya och fler kunder samt att stärka företagets varumärke. Fokus ligger på konkreta metoder och modeller för hur du ska driva olika typer av kommunikationsprojekt. Du lär dig även att ta fram underlag för marknadsföringsbeslut och får under kursens gång göra en kampanjplan. Ett studiebesök på en reklambyrå ingår.

Läs mer om utbildningen »

Offert och avtal

2 dagar
Offert och avtal

Korrekta kontrakt vid sälj och köp. Lär dig skriva offerter samt att upprätta och bedöma avtal ur ett både juridiskt och affärsmässigt perspektiv.

Läs mer om kursen »

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

2 dagar
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

Står det "omvärldsbevakning" i din arbetsbeskrivning? Här får du både praktiska och teoretiska kunskaper för att systematiskt kunna omvärldsbevaka och analysera trenderna i er bransch. Du får också lära dig vad omvärldsanalys kan ge för reellt värde.

Läs mer om kursen »

Produktchefsutbildning

6 dagar
Produktchefsutbildning

Skaffa dig en helhetsbild av produktchefens yrkesroll och ansvar! Du lär dig att utveckla effektivare marknadsföring, planera, genomföra och följa upp marknadsföringen av en produkt samt skapa marknads- och produktplaner.

Läs mer om utbildningen »

Professionellt bemötande

1 dag
Professionellt bemötande

Kundfokus som ger framgång. En kurs för dig som vill utveckla ett professionellt och välkomnande bemötande som stärker verksamhet och varumärke. Du får nya perspektiv, praktiska kunskaper och verktyg för att skapa positiva kundupplevelser.

Läs mer om kursen »

Service och säkerhet i reception och kundmottagning

2 dagar
Service och säkerhet i reception och kundmottagning

Varm vid möten och kall vid fara! Lär dig förena service och säkerhet på ett sätt som gör att klimatet känns varmt och välkomnande trots hög säkerhetsnivå.

Läs mer om kursen »

Skriva för kundtjänst

1 dag
Skriva för kundtjänst

Lär dig hjälpa och stödja dina kunder effektivt och trevligt via mejl och chatt. På den här skrivkursen lär du dig att kommunicera tydligt och trevligt med syfte att hjälpa kunden snabbt och enkelt med en professionell och trevlig ton.

Läs mer om kursen »

Sociala medier

3 dagar
Sociala medier

Det här är en kurs för dig som arbetar med företagets kommunikation i sociala medier. Du kanske har startat en närvaro på Facebook och några andra vanliga plattformar, och känner att du är redo för att ta nästa steg.

Läs mer om kursen »

Stora Servicedagen

1 dag
Stora Servicedagen

En konferens för dig som är receptionist, kontorsvaktmästare eller medarbetare inom kundtjänst. Den som arbetar med service befinner sig i händelsernas centrum, och måste kunna leverera ett gott bemötande och hög servicekvalitet i alla situationer. Under årets konferens får du lära dig hur du tar kontroll över ditt beteende och utnyttjar hjärnans kapacitet bättre, hur du kan lyfta övriga medarbetares prestation genom ditt arbete, och hur du håller entusiasmen uppe – varje dag.

Läs mer »

Strategisk kommunikation i en digital värld

2 dagar
Strategisk kommunikation i en digital värld

Skaffa dig en strategisk syn på kommunikationen med konkreta metoder, verktyg och idéer som du direkt kan använda i ditt arbete. .

Läs mer om kursen »

Säljutbildning

4 dagar
Säljutbildning

Bli framgångsrik som säljare! Lär dig det du behöver kunna om köp- och säljprocessen. Aktuella kunskaper och praktisk träning som gör dig till en mer framgångsrik säljare!

Läs mer om utbildningen »