Våra kurser och utbildningar i Malmö

Arbetsrätt

2 dagar
Arbetsrätt

Lär dig lagarna och hur de ska tillämpas i praktiken! Kursen ger dig kunskaper om gällande arbetsrätt, aktuell lagstiftning och viktiga aspekter vid anställning, uppsägning, medbestämmande och avtal.

Läs mer om kursen »

Diplomerad ekonomiassistent

10 dagar
Diplomerad ekonomiassistent

Den här diplomutbildningen ger dig breda grundkunskaper i ekonomi och förståelse som gör att du kan medverka självständigt och aktivt i ekonomiavdelningens dagliga arbete. Du får praktiska kunskaper i redovisningsarbetets alla delar samt ökad förståelse för ekonomifunktionens betydelse och din egen viktiga roll.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad HR-assistent

12 dagar
Diplomerad HR-assistent

Kunskaperna du behöver för att bedriva modernt HR-arbete! En diplomutbildning i modernt HR-arbete som ger dig kunskaper om personalfunktionens roll och ansvar, personalekonomi, arbetsrätt, personalsociala frågor och personalarbete i praktiken - det du behöver för att framgångsrikt arbeta med och driva HR-frågorna i din organisation.

Läs mer om utbildningen »

Praktisk redovisning I

2 dagar
Praktisk redovisning I

För dig som ska börja arbeta med redovisning. På den här kursen lär du dig grunderna i redovisning och får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden. Du lär dig bl.a. de vanligaste ekonomiska begreppen, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, hur kontoplanen fungerar samt att sköta löpande konteringar. Mycket praktisk träning ingår.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning II

2 dagar
Praktisk redovisning II

Fördjupa dina kunskaper i redovisning! På den här kursen lär du dig bl.a. att självständigt sköta löpande bokföring, hantera moms, skatter och avgifter samt att förstå periodiseringar och avskrivningar.

Läs mer om kursen »