Bättre ledarskap varje dag!

Hos oss får du som är chef och ledare nya kunskaper, praktiska metoder och möjlighet att finslipa verktygen. Kunskaper som hjälper och stärker dig i arbetet med att skapa en effektiv, resultatorienterad och inspirerande arbetsplats. Du kan välja mellan längre ledarskapsprogram och kortare verktygskurser.

Våra kursledare har alla egen erfarenhet av att jobba som chef och ledare. De är goda pedagoger och kan förmedla sina kunskaper och erfarenheter med entusiasm och skicklighet.

Läs mer om våra utbildningar i ledarskap här.

 

Projektledning med resultat i fokus!

Våra projektutbildningar är verklighetsnära och praktiskt inriktade. Du lär dig hela processen, från beställning till rapport, utvärdering och uppföljning. Vi arbetar med en generell metod och modeller som passar de allra flesta svenska och internationella företagen.

I vårt utbud finns kurser och utbildningar både för dig som är ny i rollen som projektledare och för dig som har jobbat några år och vill ta nästa steg i din utveckling.

Våra kursledare är själva projektledare med lång praktisk erfarenhet, både av mindre och större projekt i olika branscher. De är goda pedagoger och kan förmedla sina kunskaper och erfarenheter med entusiasm och skicklighet.

Läs mer om våra utbildningar i projektledning här.

 

Våra utbildningar i ledarskap och projektarbete

Assistenten som samordnare

2 dagar
Assistenten som samordnare

Lär dig fungera bättre i den informella ledarrollen! Så organiserar, kommunicerar och skapar du engagemang! Du får kunskaper om ledarskap, samordning och samverkan som skapar förutsättningar för en bra arbetsgemenskap och goda resultat.

Läs mer om kursen »

Att leda effektiva möten

2 dagar
Att leda effektiva möten

På den här kursen lär du dig nya metoder för effektiva möten och hur du som mötesledare tar kommandot och säkerställer att tagna beslut blir genomförda. Med många praktiska övningar i förberedelser och genomförande av möten är detta en kurs som ger dig direkt tillämpbara verktyg.

Läs mer om kursen »

Change Management

1 dag
Change Management

Motivera till förändring och hantera förändringsmotstånd. På den här kursen lär du, som är chef eller jobbar med HR, dig att leda förändringsprocesser, att bemöta reaktioner och att skapa vilja till förändring, att identifiera och bryta ner motstånd. Du får också praktiska verktyg för hållbar hög prestation både för dig själv och dina medarbetare.

Läs mer om kursen »

Chefens personalansvar

4 dagar
Chefens personalansvar

Från rekrytering till uppsägning, från utvecklingssamtal till arbetsmiljö. På den här fyra dagar långa kursen får du de kunskaper du behöver i det dagliga arbetet som chef med personalansvar, t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensbaserad rekrytering, utvecklings- och lönesamtal.

Läs mer om utbildningen »

Chefsprogrammet

10 dagar
Chefsprogrammet

En praktisk och aktuell ledarskapsutbildning för dig som har jobbat som chef några år och vill finslipa dina kunskaper, vässa din kompetens och utvecklas för att bli ännu bättre i din yrkesroll. Du får kunskaper om bl.a. konsekvensstyrt ledarskap, hållbar hög prestation, affärs-/idéutveckling och innovation samt kommunikation och beslutsfattande. Du får lära dig att navigera i det nya "chefslandskapet" för att kunna möta de utmaningar du ställs inför som chef och ledare idag.

Läs mer om utbildningen »

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

En metod för att skapa delaktighet, engagemang och kreativitet hos dina medarbetare. Lär dig att använda coaching och feedback i det dagliga ledarskapet för mer motiverade medarbetare och bättre resultat. Träna på att lyssna aktivt, ställa kraftfulla frågor och ge feedback.

Läs mer »

Digitalisering för chefer

2 dagar
Digitalisering för chefer

Välkommen till två intensiva och aktiva dagar där du lär dig mer om digital transformation och får chansen att starta digitaliseringsprocessen för dig och din organisation. En kurs som kombinerar ett högaktuellt ämne med spännande pedagogiska grepp.

Läs mer om kursen »

Effektivt beslutsfattande

1 dag
Effektivt beslutsfattande

Lär dig ta bättre och snabbare beslut! På den här intensiva endagskursen får du praktiska verktyg och metoder som gör dig till en effektivare beslutsfattare. Du ökar dina kunskaper om olika beslutsstilar och ditt eget beslutsfattande, lär dig mer om hur du kan hantera osäkerhet och stress i samband med beslut och blir medveten om de vanliga fallgroparna och lär dig att undvika dem.

Läs mer om kursen »

Ekonomi för chefer och projektledare

6 dagar
Ekonomi för chefer och projektledare

För aktiv målstyrning - ekonomistyrning i praktiken! Den här kursen ger kunskaper om hur man analyserar verksamheten med hjälp av ekonomiska rapporter, mått och nyckeltal, gör kalkyler, budgeterar och kommunicerar med ekonomerna.

Läs mer om utbildningen »

Executive Assistant

17 dagar
Executive Assistant

En 17 dagar lång kvalificerad utbildning för dig som är assistent på ledningsnivå och som vill vidareutveckla dig i yrkesrollen. Du får aktuella kunskaper om bl.a. ekonomi, verksamhet, kommunikation, HR, ledarskap, utredningsmetodik, omvärldsanalys och webbkommunikation samt kreativ problemlösning. Dessutom ingår fem dagar i London där du får utveckla dina kommunikativa färdigheter på engelska.

Läs mer om utbildningen »

Executive Assistant - uppföljning

Executive Assistant - uppföljning

En kurs exklusivt för dig som tidigare har gått Executive Assistant - masterclass. Läs mer här.

Läs mer »

Finslipa din presentationsteknik

2 dagar
Finslipa din presentationsteknik

Välkommen till den kompletta kursen i presentationsteknik! Du får fördjupade kunskaper om hur du förbereder en presentation och skapar en väl fungerande struktur samt hur du kan förstärka ditt budskap på olika sätt, t.ex. med PowerPoint. Du får också en inblick i retorikens fundament och figurer. Och naturligtvis träna framför kamera.

Läs mer om kursen »

Hållbar hög prestation och personlig planering

2 dagar
Hållbar hög prestation och personlig planering

Ta kontroll på tid, arbete och hälsa! På den här kursen lär du dig att identifiera tidiga tecken på stress, hur du uppnår en hållbar hög prestationsnivå, blir mer effektiv i vardagen och tar kontroll över din tid.

Läs mer om kursen »

Kommunikativt ledarskap

2 dagar
Kommunikativt ledarskap

Utveckla ett kommunikativt ledarskap som förbättrar prestation och resultat i organisationen! Kursen ger dig kunskaper som gör dig till en medveten och tydlig kommunikatör i det dagliga ledarskapet.

Läs mer om kursen »

Konflikthantering och svåra samtal

2 dagar
Konflikthantering och svåra samtal

Stick inte huvudet i sanden! Lär dig konstruktiv konfliktlösning och hur du hanterar de svåra samtalen på din arbetsplats.

Läs mer om kursen »

Lean Administration

2 dagar
Lean Administration

Med Lean Administration får du tillgång till ett kraftfullt verktyg som effektiviserar administrativa rutiner, förbättrar organisationens resultat.

Läs mer om kursen »

Leda och samordna - utan att vara chef

2 dagar
Leda och samordna - utan att vara chef

En utbildning i informellt ledarskap. Lär dig planera, organisera och kommunicera samt skapa gott samarbete genom engagemang och motivation.

Läs mer om kursen »

Ledarskap i praktiken

6 dagar
Ledarskap i praktiken

En praktisk grundläggande utbildning för ett hållbart och dynamiskt ledarskap. På den här utbildningen får du praktiska verktyg, modeller och struktur för ett väl fungerande, dynamiskt och modernt ledarskap i de tre perspektiven: jag, gruppen och organisationen. Allt byggt på vetenskapliga grunder och praktisk erfarenhet.

Läs mer om utbildningen »

Ny som chef

2 dagar
Ny som chef

Kom igång snabbt som chef! Den här kursen förbereder dig för utmaningarna som chef och ledare. Du lär dig bl.a. om ledarstilar, prioriteringar, delegering och målstyrning och ökar din självkännedom för att kunna kommunicera bättre med dina medarbetare.

Läs mer om kursen »

Nästa steg med Lean

1 dag
Nästa steg med Lean

En hands-on-kurs kurs för dig som redan känner till och har börjat arbeta med Lean. Du får praktiska verktyg att använda för ett strukturerat förbättringsarbete och mycket träning.

Läs mer om kursen »

Organisatorisk och social arbetsmiljö

2 dagar
Organisatorisk och social arbetsmiljö

Stressrelaterad sjukfrånvaro, kränkande särbehandling, mobbning, konflikter och krisreaktioner – det är mycket du, som är chef eller HR-medabetare, kan möta och tvingas hantera i ditt arbete. Som arbetsgivare har du dessutom ett formellt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. På den här kursen får du kunskaperna du behöver för att skapa en bra psyksocial arbetsmiljö för dina medarbetare och hantera de problem som dyker upp på ett konstruktivt sätt.

Läs mer om kursen »

Project Manager

12 dagar
Project Manager

Ett modernt helhetsgrepp på rollen som projektledare idag. Efter avslutad utbildning är du som projektledare redo att bli en naturlig strategisk partner till ledningsgruppen, en tydligare exekutiv resurs med större ansvar som leder större projekt med tydlig ambition att stötta verksamhetens övergripande mål.

Läs mer om utbildningen »

Projektadministratör

2 dagar
Projektadministratör

För effektiv projekthantering! Välkommen till en kurs som ger dig användbara metoder och praktiska verktyg för att kunna skapa effektiva rutiner för samarbetet med projektgruppen samt för att administrera informationsflödet.

Läs mer om kursen »

Projektledning - basutbildning

3 dagar
Projektledning - basutbildning

Metod, struktur och organisation. En grundläggande kurs i projektledning där du lär dig effektivt projektarbete från start till mål - att organisera, rapportera och följa upp.

Läs mer om kursen »

Projektledning - driva och påverka

3 dagar
Projektledning - driva och påverka

Driv projektet framåt effektivt mot uppsatta mål och bli färdig i tid! Öka dina möjligheter att lyckas i projektarbetet genom god kommunikation, argumentation, riskbedömning och kontinuerlig uppföljning.

Läs mer om kursen »

Projektledning för HR

3 dagar
Projektledning för HR

Fokus på förändringsprojekt. En grundkurs i projektledning där du lär dig att driva HR-projekt effektivt och säkert, att engagera dina medarbetare och nå målen i tid.

Läs mer om kursen »

Stockholm Project Summit

1 dag
Stockholm Project Summit

Välkommen till Stockholm Project Summit, en konferens om rollen som projektledare. Med avstamp i traditionell projektledning kartlägger vi byggstenarna bakom att framgångsrikt leda projekt idag och imorgon. Praktisk kunskap, aktuell forskning, spännande case och inspiration.

Läs mer »

Tydlig och effektiv kommunikation med NLP

2 dagar
Tydlig och effektiv kommunikation med NLP

Lär dig använda NLP:s verktygslåda för att effektivisera din kommunikation, skapa och bibehålla goda relationer och nå fram med ditt budskap. Du får lära dig teorierna bakom neurolingvistisk programmering och träna praktiskt på kommunikativa situationer.

Läs mer om kursen »