Skapa större, lönsammare och säkrare affärer

Rätt kredit- och kundhantering har blivit ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Det övergripande målet med en affärsmässig kund- och kredithantering är att få kontroll över kassaflödet och riskexponeringen samt att skapa förutsättningar för större, lönsammare och säkrare affärer.

Kurserna i kredithantering genomförs i regi av UC Business School, som ägs av Företagsuniversitetet.

Kurserna genomförs i Företagsuniversitetets lokaler.

 

UC Business Schools utbildningar inom kredithantering

Argumentations- och förhandlingsteknik

2 dagar
Argumentations- och förhandlingsteknik

Öka genomslagskraften och bli en bättre förhandlare! Få kunskap om förhandlingsprocessen och argumentationsteknik och lär dig hur man förbereder och lägger upp en förhandling. Utbildningen varvar teori med praktiska förhandlingsövningar. Du har även stor privat nytta av dessa nya kunskaper.

Läs mer om kursen »

Att läsa och förstå bokslut

2 dagar
Att läsa och förstå bokslut

Vad är egentligen rätt resultat? I samband med bedömning av företag och övriga motparter, värdering av underleverantörer eller vid köp och försäljning av företag behöver man kunna läsa och förstå ett bokslut utan att ha särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Under denna kurs får du även lära dig konsten att upptäcka manipulerade bokslut och massor av praktiska tips om hur du tolkar resultat- och balansräkning i olika företagsformer.

Läs mer om kursen »

Bokslutsanalys i enskild firma

2 dagar
Bokslutsanalys i enskild firma

Låter enkelt men är knepigt och affärskritiskt! Att läsa och förstå räkenskaperna för enskild firma innebär att kunna bedöma och orientera sig i de dokument, krav och frågeställningar som den enskilde näringsidkarens verksamhet ställs inför både civil- och skatterättsligt.

Läs mer om kursen »

Cash and Working Capital Management

2 dagar
Cash and Working Capital Management

De flesta företag kan åstadkomma radikalt förbättrad likviditet och riskkontroll genom en översyn av alla betalningsflöden i form av en CM-analys och ett åtgärdsprogram.

Läs mer om kursen »

Konkurs- och obeståndshantering

2 dagar
Konkurs- och obeståndshantering

Så agerar du på rätt sätt och i rätt tid! Kursen lär dig tyda varningssignaler och agera på rätt sätt om ett kundföretag är på väg in i en ekonomisk kris. Snabbt och rätt agerande kommer att vara avgörande för att undvika stora och kanske onödiga kreditförluster. Under kursen får du även tips på hur du kan få VD, styrelse, aktieägare och revisor betalningsansvarig för dina fordringar.

Läs mer om kursen »

Konsten att få betalt

2 dagar
Konsten att få betalt

Snabbare betalt och nöjdare kunder. Vad är det som gör att vissa alltid lyckas få betalt i rätt tid? Hur ser en affärsmässig kravstrategi ut? Hur kan du få kunden självmotiverad att betala i rätt tid? Vad gör du om det inte finns några giltiga avtal? Ny lagstiftning ger helt nya möjligheter att få betalt. Under denna kurs får du svaren på alla dessa frågor samt konkreta råd och tips i konsten att få betalt i rätt tid och få lönsamhet i sena betalningar.

Läs mer om kursen »

Krav och inkasso i bank och finansbolag

2 dagar
Krav och inkasso i bank och finansbolag

Rätt arbetssätt ger snabbare betalt! Kreditmarknaden och kreditprocessen är under ständig utveckling och fortlöpande förändring. Här får du det senaste vad gäller trender, gällande regelverk, effektiva processer och aktuella rättsfall. Rätt agerande i rätt tid är en helt avgörande framgångsfaktor i kravprocessen.

Läs mer om kursen »

Kreditbedömning och kredituppföljning

2 dagar
Kreditbedömning och kredituppföljning

Större och säkrare affärer i tuffa tider! Kursen ger dig aktuella hjälpmedel och strategier för att du och ditt företag ska uppnå ett snabbt beslut och ett kontrollerat risktagande. Du kommer även att få praktiska tips om hur man med hög sannolikhet kan förutse konkursrisk. Du får även råd om hur du bör följa upp krediterna och hur man kan upptäcka nya och klassiska varningssignaler.

Läs mer om kursen »

Kreditgivning till koncerner

2 dagar
Kreditgivning till koncerner

Ger ovärderlig kunskap om bland annat vad man måste tänka på när man läser en koncernredovisning, hur man kan avslöja en koncerns svagheter genom kassaflödesanalys och hur en koncerns ekonomi kan vara ett luftslott.

Läs mer om kursen »

Kreditsäkerhetshantering

2 dagar
Kreditsäkerhetshantering

Öka och säkra affärerna i tuffa tider! Här får du massor av råd och tips om hur du kan säkerställa betalningar. Framgång i att säkra betalningar förutsätter såväl teoretiska som praktiska kunskaper samt förmåga att argumentera på ett vinnande sätt. Framgångsrika företag använder säkerheter som ett sätt att öka affärsvolymen till ett kontrollerat risktagande.

Läs mer om kursen »

Kund- och kravpsykologi

2 dagar
Kund- och kravpsykologi

Lyckas ännu bättre i kund- och kravarbetet och bli bättre på samtalsuppläggning, argumentering, fråge- och invändningsteknik. Under kursen får du råd och tips i hur man kan påverka kundernas betalningsvilja, utveckla sin egen förmåga att kommunicera samt konsten att hantera besvärliga kunder och motparter.

Läs mer om kursen »

Räkenskaps- och företagsanalys

2 dagar
Räkenskaps- och företagsanalys

Betalar framtida kassaflöden dagens krediter? Lär dig tolka nyckeltal och läsa mellan raderna i en resultatanalys samt ställa rätt frågor och tolka svaren.

Läs mer om kursen »

Värdering och överlåtelse av företag

2 dagar
Värdering och överlåtelse av företag

En praktisk utbildning i värdering och överlåtelse av företag med fokus på bedömning på hur finansiärens risk kan komma att påverkas efter planerat förvärv.

Läs mer om kursen »