Kurser för dig som är eller vill bli professionell inköpare

Som inköpare har du ett stort ansvar för organisationens konkurrenskraft och resultat, och för att lyckas i rollen behöver du både praktiska och strategiska kunskaper inom en mängd olika områden.

Företagsuniversitetets utbud inom inköp inkluderar förhandlingsteknik, kunskaper inom offert och avtal, en utbildning för dig som arbetar med inköp men vill ta ett kliv till, samt en grundkurs för dig som är ny på området. Våra skickliga och erfarna kursledare inom inköp kombinerar teori med många praktiska övningar, case, diskussioner och reflektion.

 

Utbildningar inom inköp

Förhandlingsteknik

2 dagar
Förhandlingsteknik

Vinnande strategi, taktik och argument! En kurs för både säljare och inköpare där du lär dig att kommunicera och argumentera, att förbereda och genomföra en förhandling.

Läs mer om kursen »

Inköp - grundkurs

2 dagar
Inköp - grundkurs

För dig som inte har en uttalad inköpsfunktion men som har inköp som en del av vardagen. Efter utbildningen ska du kunna genomföra inköp mer tids- och kostnadseffektivt, diskutera och argumentera inköp med andra i organisationen, inklusive inköpsavdelningen, samt förstå vad inköpet har för betydelse i verksamheten och samverkar med andra delar.

Läs mer om kursen »

Inköparutbildning

6 dagar
Inköparutbildning

Förbättra företagets konkurrenskraft genom professionella inköp! Den här utbildningen ger dig kunskaper om inköpsprocessen, lagar och regler, affärsekonomi, förhandlingsteknik och etik, och stärker dig i rollen som inköpare.

Läs mer om utbildningen »

Offentlig upphandling

1 dag
Offentlig upphandling

Uppdatera dina kunskaper - nyheter i Lagen om offentlig upphandling som gäller från och med våren 2017.

Läs mer om kursen »

Offert och avtal

2 dagar
Offert och avtal

Korrekta kontrakt vid sälj och köp. Lär dig skriva offerter samt att upprätta och bedöma avtal ur ett både juridiskt och affärsmässigt perspektiv.

Läs mer om kursen »

Praktisk affärsjuridik

2 dagar
Praktisk affärsjuridik

Inom ekonomi, kredit, inköp och försäljning. Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i juridik. Du får lära dig vad som gäller när du representerar företaget, vilka frågor du kan hantera på egen hand och när det är dags att ta stöd av en intern eller extern expert.

Läs mer om kursen »