Praktiskt och strategiskt HR-arbete

I vårt utbud hittar du allt från praktiska grundkurser till avancerade strategiska utbildningar, från korta specialkurser till långa diplomutbildningar för HR-assistenter och HR-chefer. Hos oss får du nya kunskaper, praktiska metoder och möjlighet att finslipa verktygen. Vi kombinerar teori med många praktiska övningar, case, diskussioner och reflektion. Våra kursledare har alla lång erfarenhet av HR-arbete, oftast i ledande position, de är goda pedagoger och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter med entusiasm och skicklighet.

Vi hjälper dig att utvecklas i din yrkesroll – att gå från bra till bäst och utnyttja hela din kapacitet!

 

Kurser och utbildningar inom HR

Arbetsrätt

2 dagar
Arbetsrätt

Lär dig lagarna och hur de ska tillämpas i praktiken! Kursen ger dig kunskaper om gällande arbetsrätt, aktuell lagstiftning och viktiga aspekter vid anställning, uppsägning, medbestämmande och avtal.

Läs mer om kursen »

Change Management

2 dagar
Change Management

Motivera till förändring och hantera förändringsmotstånd. På den här kursen lär du, som är chef eller jobbar med HR, dig att leda förändringsprocesser, att bemöta reaktioner och att skapa vilja till förändring, att identifiera och bryta ner motstånd. Du får också praktiska verktyg för hållbar hög prestation både för dig själv och dina medarbetare.

Läs mer om kursen »

Chefens personalansvar

4 dagar
Chefens personalansvar

Från rekrytering till uppsägning, från utvecklingssamtal till arbetsmiljö. På den här fyra dagar långa kursen får du de kunskaper du behöver i det dagliga arbetet som chef med personalansvar, t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensbaserad rekrytering, utvecklings- och lönesamtal.

Läs mer om utbildningen »

Digital kommunikation för HR

2 dagar
Digital kommunikation för HR

Strategisk och praktisk kunskap för dig som jobbar med HR och som vill lära dig att använda sociala medier, webb och andra digitala kanaler i kommunikationen med befintliga och potentiella medarbetare t.ex för employer branding.

Läs mer om kursen »

Diplomerad HR-assistent

12 dagar
Diplomerad HR-assistent

Kunskaperna du behöver för att bedriva modernt HR-arbete! En diplomutbildning i modernt HR-arbete som ger dig kunskaper om personalfunktionens roll och ansvar, personalekonomi, arbetsrätt, personalsociala frågor och personalarbete i praktiken - det du behöver för att framgångsrikt arbeta med och driva HR-frågorna i din organisation.

Läs mer om utbildningen »

Diplomerad löneadministratör

9 dagar
Diplomerad löneadministratör

Utveckla och kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration! Den här diplomkursen ger dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna sköta lönearbetet – med hög integritet och stark yrkesetik.

Läs mer om utbildningen »

Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar

2 dagar
Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar

Strategier för en lyckad förhandling! Välkommen till en kurs som ger dig de kunskaper som behövs för att behärska olika förhandlingssituationer och öka dina möjligheter att nå ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda.

Läs mer om kursen »

Grundkurs i löneadministration

3 dagar
Grundkurs i löneadministration

Den här kursen ger dig praktiska kunskaper i löneadministrativt arbete och förståelse för de krav som kopplas till rollen. Du lär dig de löneadministrativa rutinerna och får kunskaper om skatteregler, brutto- och nettolön samt de regler som gäller för semester och föräldraledighet, förmåner och traktamenten.

Läs mer om kursen »

HR-chefsutbildning

11 dagar
HR-chefsutbildning

En utbildning med fokus på strategi och effekt! En 11 dagar lång utbildning som ger dig en helhetsbild av HR-chefens arbete och ansvarsområden. Du får kunskaper och verktyg för att kunna arbeta med strategier, vision, värderingar och företagskultur, change management, arbetsrätt, arbetsmiljö samt kompetensbaserad rekrytering.

Läs mer om utbildningen »

Hållbar hög prestation och personlig planering

2 dagar
Hållbar hög prestation och personlig planering

Ta kontroll på tid, arbete och hälsa! På den här kursen lär du dig att identifiera tidiga tecken på stress, hur du uppnår en hållbar hög prestationsnivå, blir mer effektiv i vardagen och tar kontroll över din tid.

Läs mer om kursen »

Hållbarhet, miljö och CSR

7 dagar
Hållbarhet, miljö och CSR

En grundläggande utbildning som ger dig kunskaper om hållbarhet, miljö och CSR samt förståelse för de utmaningar vårt samhälle står inför. Du får praktisk kunskap om miljölagstiftning, ledningssystem och verktyg som kan användas i hållbarhetsarbetet. Du får dessutom veta hur sociala och gröna frågor kan bli en marknadsfördel för organisationen.

Läs mer om utbildningen »

Kompetensbaserad rekrytering

2 dagar
Kompetensbaserad rekrytering

Ökad träffsäkerhet i rekryteringen! På den här kursen lär du dig en rekryteringsmetod och en process som hjälper dig att kartlägga den sökandes personlighet och kompetens och på det sättet öka möjligheterna att hitta rätt person till tjänsten.

Läs mer om kursen »

Konflikthantering och svåra samtal

2 dagar
Konflikthantering och svåra samtal

Stick inte huvudet i sanden! Lär dig konstruktiv konfliktlösning och hur du hanterar de svåra samtalen på din arbetsplats.

Läs mer om kursen »

Kriskommunikation för HR

2 dagar
Kriskommunikation för HR

Genom att hantera mediala kriser på ett professionellt sätt ökar du inte bara attraktionskraften som arbetsgivare, utan borgar också för att era medarbetare stannar kvar och att det blir lättare att rekrytera ny kompetens. Här lär du dig hantera mediala kriser och samverka med övriga delar av din organisation före, under och efter en kris.

Läs mer om kursen »

Lean Administration

2 dagar
Lean Administration

Med Lean Administration får du tillgång till ett kraftfullt verktyg som effektiviserar administrativa rutiner, förbättrar organisationens resultat.

Läs mer om kursen »

Nästa steg med Lean

1 dag
Nästa steg med Lean

En hands-on-kurs kurs för dig som redan känner till och har börjat arbeta med Lean. Du får praktiska verktyg att använda för ett strukturerat förbättringsarbete och mycket träning.

Läs mer om kursen »

Organisatorisk och social arbetsmiljö

2 dagar
Organisatorisk och social arbetsmiljö

Stressrelaterad sjukfrånvaro, kränkande särbehandling, mobbning, konflikter och krisreaktioner – det är mycket du, som är chef eller HR-medabetare, kan möta och tvingas hantera i ditt arbete. Som arbetsgivare har du dessutom ett formellt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. På den här kursen får du kunskaperna du behöver för att skapa en bra psyksocial arbetsmiljö för dina medarbetare och hantera de problem som dyker upp på ett konstruktivt sätt.

Läs mer om kursen »

Projektledning för HR

3 dagar
Projektledning för HR

Fokus på förändringsprojekt. En grundkurs i projektledning där du lär dig att driva HR-projekt effektivt och säkert, att engagera dina medarbetare och nå målen i tid.

Läs mer om kursen »

Strategisk kompetensförsörjning

2 dagar
Strategisk kompetensförsörjning

Var med i jakten på talangerna! En praktisk utbildning där du lär dig hur organisationen kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt kompetens, skapa effektiva och kompetensbaserade rekryteringsprocesser och arbeta strukturerat med att utveckla och därmed behålla rätt kompetens.

Läs mer om kursen »