Våra kurser och utbildningar i Göteborg

Diplomerad redovisningsekonom

10 dagar
Diplomerad redovisningsekonom

Från bokslut till årsredovisning. En 10 dagar lång diplomutbildning som ger värdefulla och praktiska kunskaper i redovisningsarbetets alla delar. Tonvikten ligger på planering och genomförande av bokslutsarbetet och du får direkt träna dina nya kunskaper på ett praktikfall.

Läs mer om utbildningen »

Leda och samordna - utan att vara chef

2 dagar
Leda och samordna - utan att vara chef

En utbildning i informellt ledarskap. Lär dig planera, organisera och kommunicera samt skapa gott samarbete genom engagemang och motivation.

Läs mer om kursen »

Möten och protokoll

2 dagar
Möten och protokoll

För effektiva möten och tydliga protokoll! Lär dig planera och genomföra olika slags möten samt att skriva olika typer av protokoll och minnesanteckningar. Du får också kunskaper om stil, språk, ordval och teknik.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning I

2 dagar
Praktisk redovisning I

För dig som ska börja arbeta med redovisning. På den här kursen lär du dig grunderna i redovisning och får bättre förståelse för företagets ekonomiska flöden. Du lär dig bl.a. de vanligaste ekonomiska begreppen, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, hur kontoplanen fungerar samt att sköta löpande konteringar. Mycket praktisk träning ingår.

Läs mer om kursen »

Praktisk redovisning II

2 dagar
Praktisk redovisning II

Fördjupa dina kunskaper i redovisning! På den här kursen lär du dig bl.a. att självständigt sköta löpande bokföring, hantera moms, skatter och avgifter samt att förstå periodiseringar och avskrivningar.

Läs mer om kursen »

Projektledning - basutbildning

3 dagar
Projektledning - basutbildning

Metod, struktur och organisation. En grundläggande kurs i projektledning där du lär dig effektivt projektarbete från start till mål - att organisera, rapportera och följa upp.

Läs mer om kursen »

Sociala medier

3 dagar
Sociala medier

Det här är en kurs för dig som arbetar med företagets kommunikation i sociala medier. Du kanske har startat en närvaro på Facebook och några andra vanliga plattformar, och känner att du är redo för att ta nästa steg.

Läs mer om kursen »