Affärsspråk och internationell kommunikation

Våra utbildningar i affärsspråk vänder sig till dig som behöver utveckla dina språkkunskaper för att kunna arbeta mer effektivt med kontakter utomlands, eller inom din egen organisation. Vi ger dig den internationella kompetens du behöver och som gör att du kan utnyttja hela din kapacitet! Vi erbjuder korta intensiva kurser och anpassad utbildning både individuellt och i grupp.

 

Öppna kurser i affärsengelska

Våra öppna kurser i affärsengelska är korta och intensiva. De fokuserar framförallt på de arbetssituationer där du behöver använda språket samt på strategier för din fortsatta språkinlärning.